Piesakies jaunumiem
Ziņas

Lielā talka «Straumēnos»

Sestdien 14. aprilī no plkst. 10.00

Pulcēšanās Zviedru zālē,
Catthorpe Manor Estate, Lilbourne Lane, Catthorpe, Lutterworth LE17 6DF

lasīt vairāk >
01.04.2018

Laimons Ceriņš ievēlēts par DVF Godu priekšsēdi

Daugavas Vanagu fonda (DVF) delegātu sapulcē šā gada 10. –11. martā «Straumēnos» delegāti ar aklamāciju ievēlēja Laimonu Ceriņu par DVF Goda priekšsēdi. Piecdesmit divus gadus darbojies DVF valdē, Laimons ir pelnījis šo goda amatu – ar savu neatlaidīgo darbu latviešu sabiedrības labā.

DVF valdes sekretāre Ilze Grickus pasniedz Laimonam ziedus. Foto: Laura Jurševska
lasīt vairāk >
31.03.2018

Blood in the Forest: The End Of The Second World War In The Courland Pocket

Blood in the Forest tells the brutal story of the forgotten battles of the final months of the Second World War. While the eyes of the world were on Hitler's bunker, more than half a million men fought six cataclysmic battles along a front line of fields and forests in Western Latvia known as the Courland Pocket. lasīt vairāk >
27.03.2018

Miris Daugavas Vanagu organizācijas dibinātājs, Ēriks Rudzītis, 13.06.1925. - 27.12.2017

2017. gada, 27. decembrī, mūžībā aizgājis Ēriks Rudzītis.

Ēriks Rudzītis bija pēdējais dzīvi palikušais DV dibinātājs Lielbritānijā. Daugavas Vanagu organizācijas dibināšanas sapulce notika Cēdelghemas gūstekņu nometnē, Beļġijā, 1945. gada decembrī. Katra barakas saime ievēlēja savus delegātus dibināšanas sapulcei, un Rudzītis pārstāvēja 134. baraku, būdams viens no jaunākiem delegātiem.
(fotogrāfija: Vincent Hunt) lasīt vairāk >
11.01.2018

Ziņas par Valstssvētku svinībām Straumēnos, 19. novembrī

Par Straumēnu valsstvētkiem man ir jāziņo sliktas bet arī labas ziņas. Diemžēl, jau izsludinātais Viesturs Kairišs nevarēs būt klāt ar mums. Iznāk, ka viņam jābrauc uz ASV jau svētdienas rītā, sakarā ar “Melanijas hroniku”. Labās ziņas ir, ka mums jau sarunāts izcils viesis, kas viņu atvietos. lasīt vairāk >
13.11.2017

Valsts svētki "Straumēnos"

Valsts svētku svinīgais pasākums "Straumēnos" notiek svētdien, 19. novembrī plkst 15.00. Piedalās "Straumēnu" skoliņas audzēkņi, "Straumēnu" jauktais koris, "Straumēnu" tautas deju kopa. Uzrunās DVF priekšēdis Aivars Sinka, Latvijas vēstniece un Vēsturiskās kondrāmas "Melānijas hronika" režisors Viesturs Kairišs. Pēc pasākuma visi laipni aicināti uz kafiju un šampanieti. lasīt vairāk >
07.11.2017

"Nāc Līdzās" koncerti

Šī gada 4. un 5. novembrī notiks īpaši koncerti. Fonda Nāc līdzās! jauniešu koris, kuŗā kopā sadzied gan neredzīgi un vājredzīgi jaunieši, gan jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem, gan jaunieši ar kustību traucējumiem, sastāv no 22 dziedāt griboši jauniem cilvēkiem vecumā no 14-35 gadiem.

lasīt vairāk >
05.10.2017

DVF nodaļu delegātu rudens pilnsapulce

10. septembrī Daugavas Vanagu fonds Lielbritanijā rīkoja savu rudens nodaļu delegātu pilnsapulci, uz kuŗu bija sabraukuši gandrīz 50 dalībnieku, viņu vidū bija arī dažas neredzētas sejas no jaunākās paaudzes. Tas ir organizācijai ļoti būtiski un svarīgi – piesaistīt jaunākus cilvēkus. lasīt vairāk >
05.10.2017

Deju seminārs DVF īpašumos

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzveduma “Māras zeme" repertuāra precizēšanas seminārs Anglijā.
Kavējoties atmiņās par horeogrāfes, deju svētku virsvadītājas un tautas deju kopu vadītājas Latvijā Guntas Skujas viesošanos pie Lielbritānijā dzīvojošajiem tautiešiem – dejot gribētājiem, atceramies, kā Daugavas Vanagu Fonda Londonas nama zāles parkets nedēļas vidū atkal piedzīvoja tautas deju ritmus, teciņus, polkas, palēcienus un galopus.
lasīt vairāk >
29.09.2017

2017. gada augusta DVF Apkārtraksts

Daugavas Vanagu Fonda priekšsēža Aivara Sinkas ziņojums par vasaras notikumiem un pasākumiem, par maiņām "Straumēnos", par organizācijas vispārējo finansiālo stāvokli un par diskusijām nākamā DVF nodaļu delegātu pilnsapulcē, svētdien 10. septembrī "Straumēnos". lasīt vairāk >
29.08.2017
   1 2   
Anglijas Daugavas Vanagu fonds
CATTHORPE MANOR
LILBOURNE ROAD
CATTHORPE
LUTTERWORTH
‌LE17 6DF

E-mail: info@daugavasvanagi.co.uk
Piesakies jaunumiem
Seko mums
© 2018 Anglijas Daugavas Vanagu fonds »