DV centrālā valde
Mājas lapa http://www.dvcv.lv/

Daugavas Vanagu priekšnieks un DV CV priekšsēdis Andrejs Mežmalis
DV Vanadžu priekšniece un DV CV locekle Gunta Reynolds
DV CV priekšsēža 1. vietnieks Aivars Sinka
DV CV priekšsēža 2.vietnieks un DV CV loceklis Juris Priedkalns
DV CV kasieris Andris Staklis
DV CV sekretārs Ivars Švānfelds
DV CV Informācijas un Jaunatnes nozares vadītājs, DV CV loceklis Indulis Bērziņš
DV CV loceklis un ārējās info nozares referents Imants Kalniņš
DV CV loceklis un kultūras nozares vadītājs Zigurds Rīders
DV CV loceklis Juris Eglitis
DV CV loceklis Ilgvars Gūtmanis
DV CV loceklis Juris Vectirāns
DV CV loceklis Pēteris Vigants

2014. gada Daugavas Vanagu Centrālās Valdes (DV CV) sēdes rezolūcijas un lēmumi

Lēmumi

1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā uzdod DV CV prezidijam papildināt kasiera ziņojumu ar DV Mēnešraksta budžetu, kā arī uzstādīt atsevišķu pārskatu par Gunāra Astras fondu.
2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lemj saglabāt zemju dotāciju 2015. gadam $11 ASV dolārus.
3. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lemj segt 2015. gada budžetā paredzēto iztrūkumu no DV CV rezervēm.
4. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā apstiprina, ka kultūras un jaunatnes darbs ir nozīmīgs DV CV līmenī un ka pēc vajadzības savu uzdevumu veikšanai DV CV izveido kultūras un jaunatnes nozares.
5. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lemj pieaicināt DV CV jaunatnes nozares vadītāju, bez balsstiesībām, piedalīties DV CV darbā un koordinēt jaunatnes un vanadzēnu darbību. DV priekšnieks izrauga jaunatnes nozares vadītāju.
6. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā izsaka pateicību DV CV Pārstāvniecības vadītājai Solvitai Sekstei un viņas palīdzei Annai Šņuciņai par lielo darbu DV organizācijas mērķu labā.
7. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā izsaka pateicību Okupācijas Muzejam par sadarbību un par tā lielo darbu Taisnības augšāmcelšanas veicināšanā.
8. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā izsaka pateicību leģionāru zāļu apgādes kopai:
 • Agrim Briedim;
 • Agnesei Briedei;
 • Dr. Vijai Tipainei;
 • Dr. Čakstei Tipainei; un
 • DV CV Pārstāvniecības darbiniecēm
 par lielo un pašaizliedzīgo darbu leģionāru aprūpē.
9. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā iesaka DV biedriem piedalīties 12. Saeimas vēlēšanās šī gada rudenī, balsot par godīgiem, nacionāli noskaņotiem kandidātiem un izstrīpot tos kandidātus, kuŗi nav cienīgi tapt par Latvijas valsts pārstāvjiem.
10. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā atbalsta Tukuma domes plānus par teritorijas ap Lestenes brāļu kapiem iekārtošanu. Sēdes dalībnieki uzdod DV CV prezidijam satikties ar Tukuma domi, lai pārrunātu plānotos darbus un vienotos par darbiem, kas neizmaksātu vairāk par $50000 ASV. Situācijā, kad papildus līdzekļi vēl būtu vajadzīgi, sēde iesaka, lai DV CV prezidijs griežas pie DV zemēm un lūdz papildus ziedojumus.
11. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā atbalsta DVL zemes valdes priekšsēža J. Vectirāna ieteikumu atbalstīt maģistra un doktora darbus Latvijas augstskolās par Daugavas Vanagu organizācijas vēsturi un DV devumu Latvijas valsts neatkarības atgūšanā. Sēde lūdz DVL zemes valdes priekšsēdim šo darbu turpināt.
12. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lūdz DV zemēm atbalstīt Latvijas Republikas Zemessardzes projektu izdot grāmatu par Zemessardzes vēsturi sakarā ar Zemessardzes 25. gadu jubileju.
13. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lemj piešķirt 2000Ls no Gunāra Astras fonda remontdarbiem un piemiņas plāksnes uzstādīšanai Gunāra Astras bijušajā dzīvesvietā.
14. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanadas vadībai un Sidrabenes īpašuma vadībai par sirsnīgu un veiksmīgu 2014. gada DV CV sēdes rīkošanu.
15. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā lemj rīkot 2015. gada DV CV sēdi ASV un lūdz lai ASV zemes valde izkārto vietu un datumu.

Rezolūcijas

1. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā, globālās Daugavas Vanagu Organizācijas vārdā, izsaka visstingrāko protestu Francijas valdībai par desanta kaŗakuģu „Mistral” pārdošanu Krievijas bruņotiem spēkiem situācijā, kad Krievija ir nelikumīgi okupējusi Ukrainas teritoriju un arī kamēr tās bruņotie spēki draudīgi uzvedas Baltijas valstu pierobežā.

2. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā, globālās Daugavas Vanagu Organizācijas vārdā, ņemot vērā Krimas okupāciju un Krievijas draudīgo attieksmi pret Baltijas valstīm, stingri iesaka Latvijas valdībai paaugstināt aizsardzības budžetu lai tas sasniegtu 2% no IKP divu gadu laikā, tā uzsverot valsts primāro lomu aizstāvēt savus pilsoņus.

3. Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. jūlijā protestē pret latviešu žurnālista Pēteŗa Grestes apcietināšanu un uzdod DV CV prezidijam rakstīt protesta vēstuli Ēģiptes vēstniekam un aicina DV zemes valdēm darīt līdzīgi savās zemēs.


Kontakti


‌Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdis,

atv. flotiles admirālis Andrejs Modris Mežmalis

e- pasts: amezmalis@hotmail.com
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvniecība Latvijā, Fonds

Reģ.Nr.40008004689

Rīga, Mārstaļu iela 5, LV-1050

Rekvizīti

Nodibinājums Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvniecība Latvijā, Fonds

Reģ.Nr.40008004689

Rīga, Mārstaļu iela 5, LV-1050

Banka:

AS “SEB BANKA”, Vecrīgas filiāle

Konta Nr. LV02 UNLA 0001 0037 0041 2

SWIFT kods: UNLALV2X

 
Anglijas Daugavas Vanagu fonds
CATTHORPE MANOR
LILBOURNE ROAD
CATTHORPE
LUTTERWORTH
‌LE17 6DF

E-mail: info@daugavasvanagi.co.uk
Piesakies jaunumiem
Seko mums
© 2017 Anglijas Daugavas Vanagu fonds »